Cyrkulacje i Cyrkulacje 0.1. to dwie serie wideo-projekcji, które stanowią wyświetlane bezpośrednio na płaszczyźnie obrazu animacje, powstałe w oparciu o ich fotograficzną dokumentację. W niektórych filmach, poszczególne partie przedstawienia tracą na ostrości, w innych zmienia się kolorystyka, w kolejnych natomiast występuje drganie rzutowanego filmu. W tych projekcjach istotne jest nie tylko synchroniczne doświadczenie obrazu wirtualnego i analogowego, ale także równoprawne funkcjonowanie obu mediów. To także nawiązanie to naturalnego cyklu przemian w rzeczywistości, w której poszczególne jej elementy mogą zamienić się w swoje własne przeciwieństwo. Prace mają charakter site specific, bo zależnie od miejsca prezentacji, pojedyncze projekcje z obrazami mogą występować samodzielnie lub budować bardziej złożone układy przestrzenne.