Cyrkulacje i Cyrkulacje 0.1. to dwie serie wideo-projekcji, które stanowią wyświetlane bezpośrednio na płaszczyźnie obrazu animacje, powstałe w oparciu o ich fotograficzną dokumentację. W niektórych filmach, poszczególne partie przedstawienia tracą na ostrości, w innych zmienia się kolorystyka, w kolejnych natomiast występuje drganie rzutowanego filmu.

 W tych projekcjach istotne jest nie tylko synchroniczne doświadczenie obrazu wirtualnego i analogowego, ale także równoprawne funkcjonowanie obu mediów. To także nawiązanie to naturalnego cyklu przemian w rzeczywistości, w której poszczególne jej elementy mogą zamienić się w swoje własne przeciwieństwo. Prace mają charakter site specific, bo zależnie od miejsca prezentacji, pojedyncze projekcje z obrazami mogą występować samodzielnie lub budować bardziej złożone układy przestrzenne.

DUCHY
w ramach wystawy Przywoływanie Duchów, spektakl Dziadowisko, Teatr Rozbark, 9-10.12, Bytom
0czas trwania: 2'02'' (zapętlone), 2022

CYRKULACJA 0.1.1.
obraz/projekcja
150x180 cm, akryl, olej, płótno
czas trwania: 6'18'' (zapętlone), 2022

CYRKULACJA 9
obraz/projekcja
165x200 cm, olej, płótno
czas trwania: 0'57'' (zapętlone), 2022

IMPLOZJA
obraz/projekcja
120x130 cm, akwarela, olej, płótno
czas trwania: 1'37'' (zapętlone), 2022

CYRKULACJA 2
obraz/projekcja
150x180 cm, olej, płótno
czas trwania: 2'07'' (zapętlone), 2020

CYRKULACJA 7
obraz/projekcja
150x180 cm, olej, płótno
czas trwania: 0'40'' (zapętlone), 2020