Cyrkulacje i Cyrkulacje 0.1. to dwie serie wideo-projekcji, które stanowią wyświetlane bezpośrednio na płaszczyźnie obrazu animacje, powstałe w oparciu o ich fotograficzną dokumentację. W niektórych filmach, poszczególne partie przedstawienia tracą na ostrości, w innych zmienia się kolorystyka,  w kolejnych natomiast występuje drganie rzutowanego filmu.

 W tych projekcjach istotne jest nie tylko synchroniczne doświadczenie obrazu wirtualnego i analogowego, ale także równoprawne funkcjonowanie obu mediów. To także nawiązanie to naturalnego cyklu przemian w rzeczywistości, w której poszczególne jej elementy mogą zamienić się w swoje własne przeciwieństwo. Prace mają charakter site specific, bo zależnie od miejsca prezentacji, pojedyncze projekcje z obrazami mogą występować samodzielnie lub budować bardziej złożone układy przestrzenne.

———————————————————————————————————————————–

Circulations and Circulations 0.1. are the series of video-projections, which are merged with painting. The animations based on the photographic documentation of the image are displayed directly on the surface of paintings. The projections rely on the movement and the static parts are a painted structure. In some of the works, a particular fields lose their focus, causing the three-dimensional effects, in other the whole surface change significantly, and in others the whole paintings starts to tremble.

The works refer to the rules of natural cyclicality and climate change. The meditative character can put the viewer in a state of torpor. Repetitiveness of the projections is supposed to create the illusion that everything flows in the right order.

DUCHY / GHOSTS
w ramach wystawy Przywoływanie Duchów, spektakl Dziadowisko, Teatr Rozbark, 9-10.12, Bytom /
within the exhibition Summoring Ghosts and "Dziadowisko" performance, "Rozbark" Theatre, Bytom
czas trwania: 2'02'' (zapętlone), 2022 / duration: 2'02" (looped), 2022

CYRKULACJA 0.1.1. / CIRCULATION 0.1.1.
obraz/projekcja / painting/projections
150 x 180 cm, akryl, olej, płótno / 150 x 180 cm, acrylic, oil, canvas
czas trwania: 6'18'' (zapętlone), 2022 / duration: 6'18'' (looped, 2022

CYRKULACJA 9 / CIRCULATION 9
obraz/projekcja / painting/projection
165 x 200 cm, olej, płótno / 165 x 200 cm, oill, canvas
czas trwania: 0'57'' (zapętlone), 2022 / duration: 0'57'' (loooped), 2022

IMPLOZJA / IMPLOSION
obraz/projekcja / painting/ projection
120 x 130 cm, akwarela, olej, płótno / 120 x 130 cm, watercolours, oil, canvas
czas trwania: 1'37'' (zapętlone), 2022 duration: 1'37" (looped), 2022

CYRKULACJA 2 / CIRCULATION 2
obraz/projekcja / painting/projection
150 x 180 cm, olej, płótno / 150 x 180 cm, oil, canvas
czas trwania: 2'07'' (zapętlone), 2020 / duration: 2'07" (looped), 2020

CYRKULACJA 7 / CIRCULATION 7
obraz/projekcja / painting/projection
150 x 180 cm, olej, płótno / 150 x 180 cm, oil, canvas
czas trwania: 0'40'' (zapętlone), 2020 / duration: 0'40" (looped), 2020