Koncepcja i realizacja projektu zrealizowana wraz z Maciejem Andrzejczakiem. Jej efekty zaprezentowane w Galerii Ego, w Poznaniu. Całość ma charakter interdyscyplinarny i zawiera także prace tworzone wspólnie.

http://galeriaego.pl/wystawa/tana-tana/

 

Śmierć naszego najbliższego przyjaciela nadal jest dla nas bardzo trudnym przeżyciem. Pod wpływem tego wspólnego doświadczenia i obserwacji współczesnych sposobów przeżywania żałoby, powstał projekt tej wystawy. 

Tana tana… odnosi się do boga śmierci Thanatosa i toposu danse macabre, alegorycznego tańca, którego przedstawienie

 w sztukach plastycznych silnie rozwinęło się w okresie późnego średniowiecza. Ten, i inne pojawiające się wówczas motywy, jak hybrydy, maszkary w architekturze, czy fantastyczne stwory, wyrażały lęk przed śmiercią. Współcześnie, proces żałoby przeniósł się do świata wirtualnego, a dawne rytuały jak wynoszenie ciała zmarłego na widok publiczny, zostały zastąpione przez aktywność 

w mediach społecznościowych. Pozostałości po dawnych religijnych rytuałach zaczęły się mieszać z aktualnymi nekro-trendami. 

 

Lekkość charakteryzująca współczesne technologie skonfrontowana z ciężarem tematu śmierci, przywodzi na myśl motyw danse macabre. Posiada podobną dwuznaczność; jako motyw ikonograficzny powracający od XIV wieku, często łączył dowcipną, niezobowiązująca formę przedstawień z trudną, eschatologiczną treścią. 

Zgodnie ze średniowiecznym toposem, Tana tana… ma oscylować pomiędzy sacrum a profanum, powagą a zabawą, tragizmem 

a komizmem. 

Co składać się może na współczesne rozumienie śmierci? Jak dziś można z nią „zatańczyć”?

WIENIEC
średnica 120 cm
technika własna: styrodur, klej ceramiczny, grunt, akryl
2022

WIĄZANKI
różne wymiary: (od lewej) 58x8x20 cm, 16x5x10 cm, 18x8,5x15 cm, 70x10x50 cm
technika własna: styrodur, klej ceramiczny, grunt, akryl
2022

GRÓB NIEZNANEGO ARTYSTY
120x10x58 cm
technika własna: styrodur, beton, grunt, olej
2022

Erupcje

Erupcje to prace przestrzenne, które z początku tworzone były w ramach cyklu Stany rzeczy i stopniowo zaczęły się wyodrębniać, coraz bardziej bezpośrednio nawiązując do zagadnienia cyrkulacji materii w przyrodzie i recyklingu w sztuce. Przy wykorzystaniu technologii do przetapiania tworzyw sztucznych, powstały obiekty, których wielobarwna struktura z jednej strony ma organiczny charakter, z drugiej ich materia jest zwarta i syntetyczna. Próbuję zwrócić tym uwagę na jedność świata natury i kultury, którą w swoich esejach postulowała Donna Harraway.

ERUPCJA 15
120x11x180 cm
technika własna: styrodur, beton, akryl,
2022

ERUPCJA 0
116x15x177 cm
technika własna: styrodur, beton, akryl, olej
2021

ERUPCJA 0. LITTLE EARTHQUAKE
instalacja site specific, ok. 150x200 cm
technika własna: tworzywa sztuczne z recyklingu,
2020

Erupcje 16. Earthquakes

ERUPCJA 18
39x37x22 cm
technika własna, tworzywa sztuczne z recyklingu, gips, akryl
2021

ERUPCJA 15.2
30x5x47 cm
technika własna: tworzywa sztuczne z recyklingu, akryl
2021

ERUPCJA 14. NOWE LĄDY
instalacja site specific
140x18x135 cm
technika własna: tworzywa sztuczne z recyklingu, akryl,
2020

ERUPCJA 11
40x10x40 cm
technika własna: tworzywa sztuczne z recyklingu, akryl 2020

ERUPCJA 8
60x25x60 cm,
technika własna: tworzywa sztuczne, olej
2019

ERUPCJA 13. UKWIAŁ
2 elementy: 45x40x26 cm, 30x20x10 cm
technika własna: tworzywa sztuczne z recyklingu, akryl
2020

ERUPCJA 6
20x9x30 cm
technika własna: tworzywa sztuczne, akryl, olej
2019

Erupcja,
20x20x20 cm
technika własna: szkło, tworzywa sztuczne, akryl
2019