Implozje to seria prac, stanowiąca naturalną kontynuację cyklu Stany rzeczy i podobnie jak on, powstaje w oparciu o konstruowane w rzeczywistości modele. Stanowi nie tylko próbę uchwycenia uniwersalnych reguł rządzących światem, rozpoznanie struktur, które przekładają się na poszczególne aspekty życia, ale także zrozumienia zachodzących w naturze przemian.

W projekcie wykorzystuję przetopiony plastik, aby nawiązać do zjawiska implozji, które oznacza koncentrowanie i zapadanie się materii w zamkniętym obszarze na skutek zewnętrznego ciśnienia. Te wybuchy wewnętrzne, spowodowane powstałym na bazie nitrogliceryny, tworzywem, w obrazach przyjmują postać skomplikowanych kształtów i struktur, które stopniowo zanikają, dochodząc do krawędzi płótna.