NANO to nazwa malarskiego cyklu realizowanego od grudnia 2022 roku. To malarstwo poszerzone. Wizualizuję w nim moje wyobrażenie możliwie najmniejszej cząsteczki materii, nanocząsteczki – jednej miliardowej metra. Operowanie skalą stanowi próbę dotknięcia tego, co niewidoczne gołym okiem, sprzyjającą refleksji nad strukturą wszechświata. Przy powiększeniu nano-fragmentu, przestrzeń między poszczególnymi cząstkami wypełniona jest próżnią. To dla mnie miejsce fantazji. Wyobrażone kształty i organiczne struktury „zawieszone” są w pochłaniającej 99,4% światła czerni lub zakomponowane na bieli płótna.

Szkice do obrazów powstają na podstawie uprzednio przygotowanych makiet ̶ wyniku eksperymentów z różnego rodzaju materiami. Prace Nano to jednak przede wszystkim abstrakcyjne obrazy, odnoszące się do tego, co znane z rzeczywistości, ale nieuchwytne i trudne do rozpoznania.

Tytułowe cząsteczki przedstawione są w makro-przybliżeniach, wyrażając się jednocześnie poprzez duże, drapieżne rozmiary i drobne pociągnięcia pędzla. Odnosi się to także do sposobu, w jaki maluję swoje obrazy; długo mieszając kolory i poszukując odpowiedniego tonu pojedynczego punktu – niemal w drobinach samej farby. Szukam tym samym oznak ożywienia biernej materii, znajdując je nie tylko w malarskim procesie, ale także w powtarzalnym rytmie projekcji.

W nawiązaniu do zdania Marka Rothko, że malarstwo jest jak żywy organizm, niektóre z prac zawierają projekcję: np. oddychającą, trawiącą, pełzającą, przemijającą, np. . „Nano 13. Heartbeating”, „Nano 1. Przeciwnie do ruchów wskazówek zegara”.

——————————————————————————————————————-

NANO is the name of the painting series that have been carried out since December 2022. It is an augmented painting. I visualize my idea of the smallest possible particle of matter, a nanoparticle – one billionth of a meter. Working with micro-macro scales is an attempt to touch upon what is invisible to the naked eye, facilitating reflection on the structure of the universe. When the nano-fragment is enlarged, the space between individual particles is filled with vacuum. To me, this is the space for fantasy. Imaginary shapes and organic structures are „suspended” in black that absorbs 99,4% of light or composed on white canvases.

 

Sketches for paintings are created on the basis of previously prepared mock-ups – the result of experiments with various types of materials. The Nano works, however, are primarily abstract images, referring to what is known from reality, but elusive and difficult to recognize.

 

The titular particles are presented in macro close-ups, expressed through large, aggressive sizes and tiny brushstrokes. This also refers to the way I execute my paintings; mixing colors for a long time and looking for the right tone of a single point – almost in the particles of the paint itself. I am therefore seeking the signs of vitality of passive matter, finding them not only in the painting process, but also in the repetitive rhythm of the projection.

Referring to Mark Rothko’s opinion that painting is like a living organism, some of the works contain projections which are transient, breathing, digesting, crawling, e.g. „Nano 13. Heartbeating”,”Nano 4. Breathing”, „Nano 1. Counterclockwise time.”

Nano umierające (15) / Dying
(praca może być eksponowana z projekcją lub bez; projekcja in progress) akryl, olej, płótno / acrylic, oil, canvas 110 x 80 cm
2024

Nano 16. Wydalająca/ Excreting
(praca może być eksponowana z projekcją lub bez; projekcja in progress) akryl, olej, płótno / acrylic, oil, canvas 110 x 80 cm
2024

Nano 13. Bicie serca/ Heartbeating
(praca może być eksponowana z projekcją lub bez) akryl, olej, płótno / acrylic, oil, canvas czas trwania: 2'0'’ (zapętlone) / duration: 2'0'' (looped) 160 x 210 cm
2024

Nano 11. Wirująca / Spinning

(praca może być eksponowana z projekcją lub bez)

150 x 180 cm, akryl, olej, płótno / 150 x 180 cm, acrylic, oil, canvas

czas trwania: 2'0'’ (zapętlone) / duration: 2'0'' (looped)

2023

Widok wystawy DO ZOBACZENIA!

Galeria EGO, Poznań, 20.10-16.12.2023

Nano 14. Latające / Flying

obraz,projekcja / painting, projection

160 x 210 cm

akryl, olej, płótno / acrylic, oil, canvas

czas trwania: 4’29” (zapętlone) / duration: 4’29” (looped)

2024

Nano-cząsteczka / Nano-particle

15 x 18 cm

akryl, olej, płótno / acrylic, oil, canvas

2024

Nano 12
80 x 110 cm
akryl, olej, płótno / acrylic, oil, canvas,
2023

Kształty Nano/Kształty Nano
3 x 150 x 180 cm, akryl, olej, płótno, drewniany prostopadłościan / acrylic, oil, canvas, woooden box
Shapes of Beauty. Open City/Otwarte Miasto, Lublin, 2023

Nano 8. Samozjadająca /  Self-eating

150 x 180 cm, akryl, olej, płótno / 150 x 180 cm, acrylic, oil, canvas

2023

 

Nano 4. Oddychająca /
Nano 4. Breathing
obraz, projekcja / painting, projection,
150 x 180 cm, akryl, olej, płótno / 150 x 180 cm, acrylic, oil, canvas
czas trwania: 1'00" (zapętlone), 2023 / duration: 1'00'' (looped)
2023

Nano 9

150 x 180 cm, akryl, olej, płótno / 150 x 180 cm, acrylic, oil, canvas

2023

Nano 6. Biała dziura / Nano 6. White Hole

painting/projection

(praca może być eksponowana z projekcją lub bez) / (the work may be exhibited with out without a projection)

80 x 110 cm, olej, płótno / 80 x 110 cm, oil, canvas

2023

Nano 10/Nano 10
150 x 180 cm, akryl, olej, płótno /150 x 180 cm, acrylic, oil, canvas
2023

Nano 3. Rozszczepienie / Dispersia
150 x 180 cm, akryl, olej, płótno / 150 x 180 cm, acrylic, oil, canvas
2023

Nano 7. Pył / Dust
38 x 50 cm, akryl, olej, płótno / 38 x 50 cm, acrylic, oil, canvas
2023

Nano 1. Przeciwnie do ruchu wskazówek zegara / Counterclockwise time
(praca może być eksponowana z projekcją lub bez) / (the work may be exhibited with our without a projection)
150 x 180 cm, akryl, olej, płótno / 150 x 180 cm, acrylic, oil, canvas,
2023

Nano 1. Przeciwnie do ruchu wskazówek zegara / Counterclockwise time (animated version)
obraz/projekcja / painting/projection
2023
150 x 180 cm, akryl, olej, płótno / 150 x 180 cm, acrylic, oil, canvas
czas trwania: 1'00" (zapętlone) / duration: 1'00" (looped), 2023

Widok wystawy Moment, w którym się chwieje i drży (Anna Kołacka, Sebastian Trzoska, Maciej Andrzejczak), Galeria Szydłowski, 7-23.09.2023
Anna Kołacka, Nano 1, 150 x 180 cm, akryl, olej, płótno, 2023, po prawej: Maciej Andrzejczak, Ekran, 30 x 20 x 9,5, tusz akrylowy na papierze, 2022. Fot. Adam Gut

Po lewej: Maciej Andrzejczak, Ekran, 30 x 20 x 9,5 cm, tusz akrylowy na papierze, 2022, po prawej: Anna Kołacka, z serii Nano,
2 x 35 x 50 cm, 60 x 38 cm, 2023. Galeria Szydłowski, Fot. Adam Gut

Nano 2. Powiewające strzępy/ Nano 2. Fluttering shreds
(praca może być eksponowany z projekcją lub bez) / (the work may be exhibited with or without a projection)
110 x 80 cm, akryl, olej, płótno / 110 x 80 cm, acrylic, oil, canvas,
czas trwania: 6'14'' (zapętlone) / duration: 6'14'' (looped)
2023

Nano 6,5 / Nano 6,5
35 x 50 cm, olej, płótno / 35 x 50 cm, oil, canvas,
2023