Nano to projekt, który nazywam malarstwem poszerzonym. To projekt stanowiący konfigurację prac, które spajają trzy prowadzone przeze mnie równolegle cykle: obrazów malarskich (Stany rzeczy), obiektów (Erupcje) oraz projekcji (Cyrkulacje, Strumienie).
W nawiązaniu do zdania Marka Rothko, że malarstwo jest jak żywy organizm, niektóre z prac rozszerzam o projekcje: oddychającą, pełzającą, jedzącą itp. Niektóre z nich, połączone są z obrazem, sprawiając immersyjne wrażenie ruchu tkanki malarskiej, inne – tak jak obiekty, mogą być pokazywane osobno.

W cyklu tym zestawione są obrazy optycznie ciężkie i lekkie, budując szczególną dynamikę. To także projekt, w którym poszczególne prace formalnie łączy wykorzystanie czerni lub bieli tła, organiczność kształtów o różnej wielkości oraz nieostre, półprzezroczyste, mgławicowe warstwy – jako środki do tworzenia przestrzeni obrazu.

To z inspiracji kosmosem i współczesną technologią, kształty oraz struktury ostatecznie tworzą prostokątny obraz, niczym świat zbudowany z nanocząstek. Staram się przy tym, by poszczególne ślady pędzla stawały się jednocześnie abstrakcją i konkretem.

——————————————————————————————————————-

Nano is a project called augmented painting. This project consisting a configuration of works that connects three parallel cycles I run: paintings (States of Things), objects (Eruptions) and projections (Circulations, Streams).  Reffering to Marek Rothko’s statement that painting is like a living organism, I extend some of my works with projections: breathing, moving, eating, etc. Some of them are combined with the paintings, giving an immersive impresson of canvas’ movement and others – like my objects, can be shown separately.

In this series, optically heavy and light paintings are juxtaposed, building special dynamics. They are also works formally combined with the use of black or white backgrounds, organic shapes of various sizes (from a small molecule to huge forms) and blurred, semi-transparent layers – means to create the image space.

Inspired by cosmos and modern technology, shapes and structures – just like a world made of nanoparticles – ultimately create a rectangular image. I try to make particular strokes become abstract and definite at the same time.

Nano 12

80 x 110 cm

akryl, olej, płótno / acrylic, oil, canvas

2023

Nano 11 / Nano 11

150 x 180 cm, akryl, olej, płótno / 150 x 180 cm, acrylic, oil, canvas

2023

Widok wystawy DO ZOBACZENIA!

Galeria EGO, Poznań, 20.10-16.12.2023

SHAPES OF NANO,
3 x 150 x 180 cm, akryl, olej, płótno, drewniany prostopadłościan, 2023
SHAPES OF BEAUTY. Open City/Otwarte Miasto, Lublin, 2023

Nano 7. Samozjadająca/ Nano 6. Self-eating

150 x 180 cm, akryl, olej, płótno / 150 x 180 cm, acrylic, oil, canvas

2023

Nano 4. Oddychające /
Nano 4. Breathing
obraz, projekcja / painting, projection,
150 x 180 cm, akryl, olej, płótno / 150 x 180 cm, acrylic, oil, canvas
czas trwania: 1'00" (zapętlone), 2023 / duration: 1'00'' (looped), 2023

Nano 9. Vertigo / Nano 9. Vertigo

150 x 180 cm, akryl, olej, płótno / 150 x 180 cm, acrylic, oil, canvas

2023

Nano 6. Biała dziura / Nano 6. White Hole

80 x 110 cm, olej, płótno / 80 x 110 cm, oil, canvas

2023

Nano 10./Nano 10
150 x 180 cm, akryl, olej, płótno /150 x 180 cm, acrylic, oil, canvas
2023

Nano 3. Rozbicie materii / Nano 3. The Breaking of Matter
150 x 180 cm, akryl, olej, płótno / 150 x 180 cm, acrylic, oil, canvas
2023

Nano 7. Pył / Nano 7. Dash
38 x 50 cm, akryl, olej, płótno / 38 x 50 cm, acrylic, oil, canvas
2023

Nano 1. Kosmiczny ład / Nano 1. Cosmic balance
150 x 180 cm, akryl, olej, płótno / 150 x 180 cm, acrylic, oil, canvas,
2023

Nano 1. Przeciwnie do ruchu wskazówek zegara / Nano 1. Counterclockwise time (animated version)
obraz/projekcja / painting/projection
150 x 180 cm, akryl, olej, płótno / 150 x 180 cm, acrylic, oil, canvas
czas trwania: 1'00" (zapętlone) / duration: 1'00" (looped), 2023

Widok wystawy Moment, w którym się chwieje i drży (Anna Kołacka, Sebastian Trzoska, Maciej Andrzejczak), Galeria Szydłowski, 7-23.09.2023
Anna Kołacka, Nano 1. Kosmiczny balans, 150 x 180 cm, akryl, olej, płótno, 2023, po prawej: Maciej Andrzejczak, Ekran, 30 x 20 x 9,5, tusz akrylowy na papierze, 2022. Fot. Adam Gut

Po lewej: Maciej Andrzejczak, Ekran, 30 x 20 x 9,5 cm, tusz akrylowy na papierze, 2022, po prawej: Anna Kołacka, z serii Nano,
2 x 35 x 50 cm, 60 x 38 cm, 2023. Galeria Szydłowski, Fot. Adam Gut

Nano 2. Powiewające strzępy/ Nano 2. Fluttering shreds
110 x 80 cm, akryl, olej, płótno / 110 x 80 cm, acrylic, oil, canvas,
2023

Nano 6,5 / Nano 6,5
35 x 50 cm, olej, płótno / 35 x 50 cm, oil, canvas,
2023