Projekt Stany rzeczy – in progres obejmuje dwie prace, w których zestawiam statyczne obiekty z zamkniętym w gablocie dymem. Staram się nie tylko wyabstrahować naturalne w przyrodzie zjawisko i skonfrontować je ze sztuczną formą, ale także zwrócić uwagę widza na jedność natury i kultury. Nawiązanie do stanów skupienia i nieustannych przeobrażeń w przyrodzie realizuje się w tych pracach dość dosłownie, jednocześnie wskazując na proces zmian jako elementarną zasadę rzeczywistości.