Stany zagrożenia to cykl, w którym elementy ubarwienia zwierzęcego wykorzystane są jako motywy obrazów abstrakcyjnych. Każda praca posiada osobny podtytuł, który odnosi do konkretnego gatunku zagrożonego wyginięciem. Te, często dekoracyjne, wzory i struktury, zaadaptowane zostały przez człowieka i są częścią kulturowej tkanki. Użyte przeze mnie materiały to imitacje naturalnych surowców, odnoszące do towarów luksusowych, jako głównego motywu nielegalnych połowów zwierząt. Ubarwienie, które pierwotnie miało pełnić funkcję ochrony przed drapieżnikami, w efekcie staje się źródłem zagrożenia.

Projekt jest rozwinięciem cyklu Stany rzeczy, a wchodzące w jego skład obrazy stanowią swobodne wizualne refleksje na temat, wykorzystujące różnorodne środki formalne, takie jak kontrast między elementami ostrymi i nieostrymi, jasnymi i ciemnymi, małymi i dużymi itp., a także grę barw i struktur.

————————————————————————————————————————————-

States of Danger is a series in which the elements of animal coloration are used as motifs in abstract paintings. Each piece has a separate subtitle that refers to a specific, endangered species – taken from Red List of Threaten Species (IUCN). These, often decorative, patterns and structures have been adapted by humans and are part of culture. The coloration, which was originally intended to act as a protection from predators, in effect becomes a source of danger. This project is an extension of  States of Things series, and the included paintings are free, visual reflections on this subjects. It is also a form of working through the lack of direct impact on the situation of endangered animals.

The things used in the projects to paintings were mostly intended to be thrown away or already used items.

Stan zagrożenia. Zebra pręgowana, 120 x 150 cm, akryl, olej, płótno, 2021
Stan zagrożenia. Pradasineura abbreviata, 38 x 45 cm, olej, płótno, 2021
Widok wystawy: WILD SOULS, The Haze Gallery, Berlin, 22.06.-02.07.2023