Stany zagrożenia to cykl, w którym elementy ubarwienia zwierzęcego wykorzystane są jako motywy obrazów abstrakcyjnych. Każda praca posiada osobny podtytuł, który odnosi do konkretnego gatunku zagrożonego wyginięciem. Te, często dekoracyjne, wzory i struktury, zaadaptowane zostały przez człowieka i są częścią kulturowej tkanki. Użyte przeze mnie materiały to imitacje naturalnych surowców, odnoszące do towarów luksusowych, jako głównego motywu nielegalnych połowów zwierząt. Ubarwienie, które pierwotnie miało pełnić funkcję ochrony przed drapieżnikami, w efekcie staje się źródłem zagrożenia.

Projekt jest rozwinięciem cyklu Stany rzeczy, a wchodzące w jego skład obrazy stanowią swobodne wizualne refleksje na temat, wykorzystujące różnorodne środki formalne, takie jak kontrast między elementami ostrymi i nieostrymi, jasnymi i ciemnymi, małymi i dużymi itp., a także grę barw i struktur.