STRUMIEŃ ROPY / STREAM OF OILF
obraz/projekcja / painting/projection
140 x 240 cm, akryl, olej, płótno /
140 x 240 cm, acrylic, oil, canvas
czas trwania: 4'46'' (zapętlone), 2022 / duration: 4'46" (looped), 2022

ZŁOTY STRUMIEŃ / GOLD STREAM
obraz/projekcja / painting/projection
80 x 120 cm, olej, płótno / 80 x 120 cm, oil, canvas
czas trwania: 0'48'' (zapętlone), 2021 / duration: 0'48" (looped), 2021

CZERWONY STRUMIEŃ / RED STREAM
obraz/projekcja /painting/projection
80 x 120 cm, akryl, olej, płótno / 80 x 120 cm, acrylic, oil, canvas
czas trwania: 2'58'' (zapętlone), 2022 / duration: 2'58" (looped), 2022