ANNA KOŁACKA (ur. 1992 w Poznaniu).

Doktorat obroniony z wyróżnieniem na Wydziale Malarstwa i Rysunku. Adiunkt w XVII Pracowni Rysunku na UAP, prowadzonej przez prof. Tomasza Bukowskiego. Dyplom magisterski na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu w pracowni prof. Janusza Marciniaka. Nominowana do 13. Konkursu im. Eugeniusza Gepperta, finalistka konkursów, m. in. Zakłócenia/Apoptoza, Nowy Obraz/Nowe Spojrzenie, IV Piotrkowskie Biennale, III Konkurs im. Leona Wyczółkowskiego, laureatka Grand Prix im. Franciszki Eibisch, Stypendium MKiDN oraz Stypendium Miasta Poznania.  Bierze udział w wystawach  w Polsce i za granicą; ostatnio m.in. w Galerii Szydłowski, BWA Ostrowiec Świętokrzyski, na 16. Asya-Europe Biennale w Artistanbul Feshane w Stambule, czy Festiwalu Otwarte Miasto w Lublinie. Interesuje się antropocieniem, nowym materializmem      i współczesną duchowością. W wolnym czasie pływa.

ANNA KOŁACKA (b.1992 r., Poznań)

A graduate of the Faculty of Painting at the University of the Arts in Poznań. MA Diploma defended  in2016 in the 12th Painting Studio of prof. Janusz Marciniak; PhD at the University of Arts in Poznań in 2019. Assistant professor in the 17th Drawing Studio of prof. Tomasz Bukowski. Beneficiary of the Ministry of Culture and NationalHeritage Scholarship, and the City of PoznańScholarchip; the finalist of competitions, e.g. the 13th Eugeniusz Geppert Competition at BWA Wrocław Główny, 5th Piotrków Biennale, 3rd Natioonal Leon Wyczółkowski Competition. She takes part in the exhibitions in Poland and abroad.  She interrests in antrophocene, new materialism and contemporary spirituality. Her leisure is swimming.

STATEMENT

Interesuje mnie tworzenie abstrakcyjnych światów. powstałych z odprysków rzeczywistości i drobin malarskiej struktury. Choć aktualnie pracuję w różnych mediach, moje prace wynikają bezpośrednio z myślenia obrazem. Malarstwo łączę z projekcjami w autorskiej technice – realizacje (serie Cyrkulacje, Strumienie) powstają w oparciu o fotograficzną dokumentację poszczególnych obrazów, by wyświetlane bezpośrednio na płótno, wpisywać się w malarską tkankę. Obiekty z serii Erupcje z kolei stanowią przestrzenną odpowiedź na moje zainteresowanie organicznością materii.

Często tworzę ostateczne kształty za pomocą drobnych pociągnięć pędzla, długo mieszając i poszukując odpowiedniego koloru pojedynczego punktu  – niemal w drobinach samej farby. Szukam tym samym oznak ożywienia biernej materii, znajdując je nie tylko w malarskim procesie, ale także w powtarzalnym rytmie projekcji. W nawiązaniu do zdania Marka Rothko, że malarstwo jest jak żywy organizm, do niektórych prac dodaję proste animacje: oddychającą, pełzającą, przemijającą, np. „Nano 14. Heartbeating”, Nano 4. Oddychająca”, „Nano 1. Przeciwnie do ruchów wskazówek zegara”.

—————————————————————————————–

STATEMENT

I am interested in creating an abstract word, made from splinters of reality and particles of paint texture. Although I work in various media, my works result directly from thinking in the „frame” of an image. I combine painting with projections in my own technique:  artworks (Circulations and Streams series) base on the photo documentation of every single painting. As a result, they are displayed directly on the canvases to fit into the paintings tissue.

In turn, objects from Eruptions series are a spatial response to my interest in the organicity of matter. My goal is to create an alter-reality on the nature-culture-technology plane.

I realize paintings, objects, projections and intermedia projects with other artists, for example Summoring Ghosts, Pixel and ash and Tana tana exhibition. 

OSIĄGNIĘCIA

Wystawy indywidualne

2022

Tana tana (wraz
z Maciejem Andrzejczakiem), Galeria
Ego, Poznań

2021

Wszystko, co zamroziłam, Lotna, Poznań

2019

Obrazy
dialektyczne, Galeria OKO/UCHO, Poznań

2018

Stany
skupienia, Galeria Ego, Poznań

Stany
rzeczy, Galeria Szewska, Poznań

2016

2+1,
Galeria Nowa, Poznań

2015

Przestrzeń,
Galeria ThinkArt, Poznań

Wystawy zbiorowe

2023

Something Else. Artbiennale, Citadel, Kair (Egipt)

10. Asya-Europe Mediations Biennale. Another You, another me, Artistanbul FESHANE, Stambuł (Turcja)

Konkurs LOOSTRO, BWA Ostrowiec Świętokrzyski

Do zobaczenia!, Galeria Ego, Poznań

Shapes od Beauty. Festiwal  Sztuki w Przestrzeni Publicznej Otwarte Miasto/OPEN CITY, Lublin

Moment, w którym się chwieje i drży, Galeria Szydłowski

WILD SOULS, The Haze Gallery, Berlin

W ramach rzeźby, Curators’ Lab, Poznań

2022

Przywoływanie Duchów, Teatr Tańca Rozbark, Bytom

Exit Code. Conscious Crambles. 8 Mediations Biennale. Polska,
Zbrojownia Sztuki, Gdańsk

Beyond Code&Time. Mediations Biennale, Galeria Spazia Thesis. Pallazina Modelli, Wenecja

Remedium, Galeria Wołyńska 9, Poznań

Popiół
i piksel (Julia Lewandowska – choreografia,
muzyka – Mikołaj Cieślak), Festiwal FAMA, Świnoujście

Popiół
i piksel (Julia Lewandowska – choreografia, muzyka – Mikołaj Cieślak),
laureaci rezydencji Pokolenie PS, Przestrzenie Sztuki, Katowice

Materia
Prima, Biblioteka na Piasku, Wrocław

Symularis 5.
Galerie dul Michal, Ostrava

2021

Interakcje,
BWA, Leszno

Poznań
Jeżyce – Warszawa Praga Express – Le Guern, Warszawa

Malarstwo o malarstwie, Galeria Szewska 16, Poznań

2020

13. Konkurs im. Eugeniusza Gepperta, BWA Wrocław Główny

2019

Zakłócenia/Apoptoza , Centrum Sztuki Solway,
Kraków

Neighborhood, Europejskie Centrum Kultury, Lebus,

Konwergencje, (Julia Lewandowska – choreografia, Mikołaj
Cieślak – muzyka), Festiwal Fama wirtualnie,

Nie-Obrazy. Pienkow Art Residency, Stary Browar, Poznań

2018

VI Mediations Biennale: Virtual Garden, Poznań

Zakłócenia/die Umwelt, Centrum
Sztuki Solway,  Kraków

MODRY: od światła do ciemności, Galeria Ego, Poznań

Wyspy i atole: mapowanie wyobraźni, Galeria Wozownia,
Toruń

Czarna dziura, Galeria Wozownia. Toruń

2017

Stypendyści Miasta Poznania, Galeria Rozruch, Poznań

Ogólnopolski Konkursu Malarskiego im. Leona Wyczółkowskiego, BWA, Bydgoszcz

IV Biennale, Piotrków Trybunalski

International Experimental Festival Out of border, Wenecja

2016

Wszystko, co ludzkie jest mi obce, Galeria Szara Kamienica, Kraków

2015

Poznań-Cuenca,University of Castile-La Mancha, Cuenca

2014

Unfolding the City, Art Department Shanghai Normal University, Szanghaj

2+1.
Broń się!, Galerii u Jezuitów, Poznań

2012

GROUND, Estonia

Konkursy/Rezydencje

POKOLENIE PS (rezydencja inderdyscyplinarno-choreograficzna), Przestrzenie Sztuki, Katowice, 2022,

Lightgrey ArtLab, Ólafsvik (Islandia), 2021,

Nominacja do Osobowości Roku, Głos Wielkopolski, 202,

Medal Młodej Sztuki, Głos Wielkopolski, 2021

Finał 13. Konkursu Im. Eugeniusza Geperta, Wrocław, 2020,

Finał II Ogólnopolskiego Multimedialnego Konkursu Zakłócenia/Apoptoza, Kraków, 2019

Finał II Ogólnopolskiego Konkursu im. Leona Wyczółkowskiego, Bydgoszcz, 2019,

Pieńkow Art Residency, Lipinki, 2018

Finał I Ogólnopolskiego Multimedialnego Konkursu Zakłócenia/die Umwelt, Kraków, 2018,

Nominacja do Nagrody Artystycznej Nowy Obraz/Nowe Spojrzenie, Poznań, 2016, 2017, 2018,

Finał I i II Międzynarodowego Konkursu Trzy Mosty, Warszawa, 2018, 2019,

Finał w IV Biennale w Piotrkowie Trybunalskim, 2018,

Wyróżnienie honorowe w III Konkursie za najlepszą teoretyczną pracę magisterską,

Nominacja do 36. Konkursu Najlepsze Dyplomy im. Marii Dokowicz, 2016,

Nominacja do 25. Konkursu Malarstwa Młodych Promocje, Legnica 2016,

Grand Prix Ogólnopolskiego Konkursu im. Franciszki Eibisch, Warszawa 2015,

Laureatka XIII Ogólnopolskiej Olimpiady Filozoficznej, Warszawa, 2011

 

Stypendia

Stypendium Artystyczne im. Miasta Poznania, 2017

Stypendium Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rok 2018,

Stypendium Rektora dla najlepszych doktorantów na rok 2016/2017 i 2018/2019,

Stypendium projakościowe dla najlepszych doktorantów na rok 2016/2017, 2017/2018,

2018/2019,

Stypendium Ministerstwa Edukacji za wybitne osiągnięcia za rok 2014/2015

 

Publikacje

O wszystkim należy wątpić, [w:] „Ale dlaczego ja o to pytam?”, red. Tomasz Drewicz, Poznań, 2021,

Ikona czy ikonka, czyli o malarstwie online i offline, [w:] „Malarstwo online i offline”, Poznań, 2020

Dawidowi, [w:] „Zeszyty Artystyczne”, red. Justyna Ryczek, Marta Smolińska, Poznań, 2021,

W środku czarnej grawitacji, [w:] „Woof woof…Arf Arf. Magazyn artystyczno-naukowy”, red. Małgorzata Ostajewska, Ula Kluz-Knopek, Kraków, 2018.

Canis vertigus…czyli przeciwnie do ruchu wskazówek zegra, [w:] „Woof woof…Arf Arf. Magazyn artystyczno-naukowy”, red. Małgorzata Ostajewska, Ula Kluz-Knopek, Kraków, 201

 

ACHIEVEMENTS

Solo exhibitions

2022
Tana tana (with Maciej Andrzejczak), Ego Gallery, Poznań (Poland)

2021
Everything I froze, Pop up Gallery, Poznań (Poland)

2019
Dialectic Image, “OKO/UCHO” Gallery, Poznań (Poland)

2018
States of matter, Ego Gallery, Poznań (Poland)
State of Things, “Szewska” Gallery, Poznań (Poland)

2017
Negligible amounts, “Rotunda” Gallery, Poznań (Poland)

2016
2+1, “Nowa” Gallery, Poznań (Poland)

2015
The space, ThinkArt Gallery, Poznań (Poland)

Collective exhibitions

 

 

Something Else. Artbiennale, Citadel, Kair (Egipt)

10. Asya-Europe Mediations Biennale. Another You, another me, Artistanbul FESHANE, Istanbul (Turkey)

LOOSTRO’ Competition, BWA Ostrowiec Świętokrzyski

„See you!”, Galeria Ego, Poznań

Shapes od Beauty. 15the Festival of Art in Public Space. OPEN CITY, Lublin

Moment, w którym się chwieje i drży, Galeria Szydłowski

WILD SOULS, The Haze Gallery, Berlin

„In the frame of sculpture”, Curators’ Lab, Poznań

 

2022
Summoring Ghosts, “Rozbark” Dance Theatre, Bytom (Poland)
Exit Code. Conscious Crambles. 8th Mediations Biennale Polska, “Zbrojownia Sztuki”, Gdańsk (Poland)
Beyond Code&Time, Pavilon 0. Spazia Thesis Gallery. Pallazina Modelli, Wenecja (Italy)
Remedy, “Wołyńska 9” Gallery, Poznań (Poland)
Ash and pixel, (choreography – Julia Lewandowska, music – Mikołaj Cieślak), FAMA Festival, Świnoujście (Poland)
Ash and pixel, (choreography – Julia Lewandowska, music – Mikołaj Cieślak) Beneficiaries of Residency PS Generation,
Spaces of Art, Katowice (Poland)
Materia Prima, “Biblioteka na Piasku”, Wrocław (Poland)
Symularis 5, “dul Michal” Gallery, Ostrava (The Czech Republic)

2021
Poznań Jeżyce – Warszawa Praga Express, “Le Guern” Gallery, Warszawa (Poland)
Interactions, BWA, Leszno (Poland)
Painting about painting, “Szewska” Gallery, Poznań (Poland)

2020
13th Eugeniusz Geppert Competition, BWA, Wrocław (Poland)
Convergences (choreography – Julia Lewandowska, music – Mikołaj Cieślak), FAMA online Festival, Świnoujście
(Poland),
United States of Anticipations (online), Artweek, Poznań (Poland),

2019
Disruptions. Apoptosis, “Solway” Centre of Art, Kraków (Poland)
Neighborhood, European Centre of Culture, Lebus (Germany)
Non-paintings. Pienkow Art Residency, Stary Browar, Poznań (Poland)

2018
Disruptions. Die Umwelt, “Solway” Centre of Art, Kraków (Poland)
Dark blue: from light to darkness, Ego Gallery, Poznań (Poland)
Islands and atolls: mapping the imagination, “Wozownia” Gallery of Art, Toruń (Poland)
Black hole, “Wozownia” Gallery of Art, Toruń (Poland)
Empathy, “Refektarz” Gallery, Krotoszyn (Poland)

2017
Polish Nationwide Leon Wyczółkowski Painting Competition, BWA, Bydgoszcz (Poland)
4th Biennale, Piotrków Trybunalski (Poland)
International Experimental Festival. Out of Border, Venice (Italy)
The Poznań City Scholarship, “Rozruch” Gallery, Poznań (Poland)

2016
Everything human is alien to me, Grey House Gallery, Kraków (Poland)
poznanartweek.pl
konwergencje.pl

2015
Poznań-Cuenca, University of Castil-La Mancha, Cuenca (Spain)

2014
Unfolding the city, Art Department Shanghai Normal University, Shanghai (China)
2+1. Defend yourself!, Jesuit Gallery, Poznań (Poland)

2012
project GROUND, Estonia

Competitions/Residencies

2022
PS Generation (interdisciplinary and choreographic residency), Spaces of Art, Katowice (Poland)

2021
Lighrey Art Lab, Ólafsvík (Iceland)
Personality of the Year 2020 (nominated), “Głos Wielkopolski” Newspaper, Poznań (Poland)
Young Art. Medal, “Głos Wielkopolski” Newspaper, Poznań (Poland)

2020
Eugeniusz Geppert Competition (finalist), Wrocław (Poland)
2019
2nd National Multimedia Contest Disruptions. Apoptosis. (finalist),
Kraków (Poland)

2018
Leon Wyczółkowski Polish Nationwide Painting Competition (finalist), BWA, Bydgoszcz (Poland)
“Pieńków” Art Residency, Lipinki (Poland)
1st National Multimedia Contest Disruptions. Die Umwelt. (finalist),
Kraków (Poland)

“New painting/New look” (nominated), Poznań (Poland)

2017
4th Biennale in Piotrków Trybunalski (finalist)
3rd Best Master Thesis Competition (honourable mention)
36th Maria Dokowicz Best Diplomas Competition (finalist)
“New painting/New look” Competition (nominated), Poznań (Poland)
2016
25th National Young Painting Competition “Promocje” (nominated), Legnica (Poland)
The Three Bridges Foundation International Competition (finalist),
Warszawa (Poland)

2014
Grand Prix at the Franciszka Eibisch Foundation National Competition, Warszawa (Poland)

2011
13th Philosophical Olympiad (laureate

 

Scholarpships

2019
Rector’s scholarship for the best PhD’s students
Pro-quality scholarship for the best PhD’s students

2018
Scholarship of the Ministry of Culture and Heritage, visual arts
Rector’s scholarship for the best PhD’s students
2017
Art Scholarship of the City of Poznań
Rector’s scholarship for the best PhD’s students
Pro-quality scholarship for the best PhD’s students
2015
Scholarship of the Ministry of Education for outstanding achievements, academic year 2014/2015


Publications

2021
Be suspicious of Everything,…or on the Benefits of Uncertainty [in:] “Why am I asking this?”, ed. Tomasz Drewicz, Poznań
For David, [in:] “Zeszyty Artystyczne”, ed. Justyna Ryczek, Marta Smolińska, Poznań

2020
Ikon or icon, about painting online and offline, [in:] “Painting online
and offline”,
Poznań

2018
In the midst of black gravity [in:] “Hau Hau…Arf Arf. Art and science magazine”, ed. Małgorzata Ostajewska, Ula Kluz-Knopek, Kraków

2017
Canis vertigus…opposite to clockwise, [in:] “Hau Hau…Arf Arf. Art
and science magazine”, ed. Małgorzata
Ostajewska,
Ula Kluz-Knopek, Kraków

Collections

Ego, Poznań private collections, Venice, Warszawa, Gdańsk, Poznań, Wrocław, Katowice